fuzion family - who we are - portfolio - Thomas Ruddock